Tafel-Akademisi

Bilgiyi paylaşın. İnsanları güçlendirin. Bu sloganla Tafel Akademisi 2016 yılında, Tafel Almanya ana yönetimine bağlı bir kurum olarak işine başlamıştır. Görev olarak Tafel gönüllülerini eğitip güçlendirmeyi üstlenmiştir, yerel Tafel’e yeni gönüllü kazandırmak, yerel yönetim kurullarına destek vermek ve tüm bu konularla ilgili araştırma faaliyetlerine eşlik edip bu araştırmaları kendisi de yapmaktadır. Tafel Akademisi tüm Almanya’da seminer, mesleki etkinlikler ve projeler organize etmektedir.


Eğitim olanakları

Eğitim olanağı Tafel-Etkinlerinin ihtiyaçlarına göre yönlendirilmektedir:
Gönüllü- ve Çatışma yönetimi, gıda yeterliliği, iş güvenliği ve çeşitlilik güçlendirmesi seminer konularının sadece bir kaçı. Seminerler tüm ülkede yer almakta, farklı Tafel merkezlerinin gönüllüleri arasında mübadele ve ağ kurabilmeleri için alanlar sağlamaktadır. Seminer olanakları devamlı olarak geliştirilmekte ve 2020 yılından beri sayısal biçimde yer almaktadır.


Federal Gönüllü Hizmeti

Tafel’de Federal Gönüllü Hizmeti, kendinizi muhtaç insanlar için ve gıda israfına karşı aktif bir şekilde angaje etmenize olasılık sağlamaktadır. Her yaş gurubu, cinsiyet ve kökenden insanlar Tafel’de bir Federal Gönüllü Hizmeti’ni tamamlayabilir. Genç gönüllüler kişisel ve sosyal becerileri kazanıp derinleştirmekte, daha yaşlı gönüllüler ise hayat ve meslek tecrübeleriyle katkıda bulunabilmektedir. Yukarıya doğru bir yaş sınırlaması yoktur.


Tafel Akademisi Federal Gönüllü Hizmeti’nin Tafel’de müteaddit gönüllülerinin eğitimsel refakatini üstlenmekte ve yayılma yerleriyle ilgili örgütsel meselelerde irtibat görevlisidir.


Projeler

Tafel Akademisi çeşitli eğitim projeleri yürütmektedir. Projeye göre çocuk ve gençler veya yetişkinler hedef guruptur. Bazı olanaklar Tafel müşterilerinin yanı sıra Tafel-Etkinlerinin kendilerine yöneliktir. Çeşitli projeler her Tafel’e kendi projelerini uygulamakta yardımcı olmaktadır, örneğin kültürel eğitim alanında, gıda eğitimi veya çeşitlilik ve katılımcılık konularıyla ilgili destek.